Jump to content
Armádny podcast

Armádny podcast

Informácie a novinky z oblasti obrany štátu, záujmovej streľby, či iných branno-športových aktivít, vojenskej histórie, zbrojárskeho priemyslu a vojenskej techniky.

Armádny podcast má ambíciu priniesť informácie a novinky z oblasti obrany štátu, záujmovej streľby, či iných branno-športových aktivít, vojenskej histórie, zbrojárskeho priemyslu a vojenskej techniky, inovatívnou a atraktívnou formou prístupnou pre všetkých.

Lukáš "Luki" Turiak so svojimi zaujímavými hosťami, formou atraktívnou pre každého, kto sa zaujíma o dianie okolo seba, predstaví témy dotýkajúce sa armády, ozbrojených síl a vojenstva, či vojenskej histórie obecne.

Armádny podcast je autorským projektom Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít – najväčšej športovo-brannej záujmovej organizácie na Slovensku, pripravovaným v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Vojenským historickým ústavom a s ďalšími partnerskými organizáciami.

Viac informácií o projekte a o komunite nájdete na oficiálnej stránke zväzu – www.zalozaci.sk.

Názory hostí podcastu sa nemusia zhodovať s názormi a oficiálnymi postojmi Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít a partnerských organizácií, ktoré sa na príprave tohto podcastu spolupodieľajú. Zodpovednosť za prezentované názory nesie výlučne hosť podcastu.

No result for your search
🤷‍♂️
Kluby vojenskej histórie
Kto nepozná minulosť a dejiny, aby sa mohol poučiť z chýb minulých, je odsúdený ich opakovať. Obzvlášť to platí v prípade vojenskej histórie. Za tieto chyby sa však platí obzvlášť vysoká daň...
/ 56 min
Štátna podpora streleckej prípravy v Česku
Legálny držitelia zbraní sú zaujímavou komunitou, ktorá je zo zákona pomerne dobre monitorovaná, preverená a hlavne evidovaná. Vedel by štát v prípade potreby túto skupinu občanov zmysluplne využiť?
/ 49 min
„Záložáci“ alias Keď počítačové strieľačky nestačia
Slovenský zväz vojakov zálohe a športovo-branných aktivít je prvou z organizácií – zmluvných partnerov MO SR, ktoré Vám postupne predstavíme v Armádnom podcaste.
/ 56 min
Bunkre a opevnenia Československa – II. diel
Bunkre a opevnenia vybudované v Československu v rokoch 1935-38 mali chrániť našu mladú republiku, no neochránili ju.
/ 59 min
Bunkre a opevnenia Československa – I. diel
Bunkre a opevnenia vybudované v Československu v rokoch 1935-38 mali chrániť našu mladú republiku, no neochránili ju.
/ 1 hr 5 min
Na slovíčko s ministrom obrany
Ako inak začať podcast o histórii, súčasnosti a budúcnosti slovenskej armády ako s aktuálnym ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom
/ 48 min
×

Important Information

By using this website, you accept the use of cookies in accordance with our Privacy Policy.