Jump to content

105.Bölüm - Sürdürülebilir tekstil

Türkiye Tekstil Araştırmaları Organizasyonu Kurucusu Bilgesu Altunkan

Play
20 min / Published

Hayvan derisi yerine elma ya da üzüm derisinden ayakkabı, sebze atıklarından çanta mı? Yavaş moda mı, ekolojik moda mı?


Türkiye Tekstil Araştırmaları Organizasyonu Kurucusu Bilgesu Altunkan ile  iklim krizinde tekstil ve moda sektörünün etkilerini, bu etkileri azaltmak için acil ve önemli olarak kurumsal boyutta yapılması gerekenleri, son dönemde bu konuya dair önemli yasal değişimleri, tekstil ve moda sektörünün iklim krizinden nasıl etkilenmeye başladığını ve ekolojik tekstil ve modayı desteklemek için bireyler olarak neler yapabilirizi konuştuk.

 • doğa
 • doğakonuşmaları
 • iklim
 • susuzluk
 • kuraklık
 • Ekolojik dönüşüm
 • iklim krizi
 • sürdürülebilir
 • doğa konuşmaları
 • vahşi yaşam
 • biolog
 • ekoloji
 • doğal yaşam
 • doğada araştırmalar
 • araştırmacının gözünden
 • yaşam hakkı
 • ekolojik yaşam
 • doğanın döngüsü
 • ekosistem
 • yaşayan coğrafya
 • iklim aciliyeti
 • iklim sorunu
 • değişen yaşam
 • ntvradyo
 • iklim sohbetleri
 • multiple climate crisis
Doğa Konuşmaları
A podcast by NTVRadyo
Sürdürülebilir ve doğayla uyumlu bir yaşam için
×

Important Information

By using this website, you accept the use of cookies in accordance with our Privacy Policy.