Jump to content

DİNLE Yoga 6 - Zihnimiz nasıl işliyor?

Sengül Dağdeviren'le Yoga Dersleri

Play
0 min / Published

Bilinçli farkındalık / mindfulness neye yardımcı oluyor?

Anatomimize, iskeletimize dair bilgiler nasıl ki bedensel farkındalığımızı besleyebilirse, zihnin nasıl işlediğine dair kavramlar da tavrımıza dair farkındalığımızı destekleyebilir. Bu niyetle, bugün ve önümüzdeki iki bölüm de üç farklı çalışmadan paylaşımlarımız olacak.
Tarihsel yoga metinlerinde insan anatomisinde beş farklı katmandan (kosha) bahsedilir. En dıştan içeriye doğru gittikçe görülmesi, algılanması zor olan katmanlar vardır ki düşünce, duygu, inançların yer aldığı zihin katmanı 3. katmanı oluşturur.
Zihnin çalışma sistemine dair ilk paylaşımımız; meditasyonu 1970’lerin sonunda tıp alanında kullanıma açan Moleküler Biyolog Prof. Jon Kabat Zinn’in oluşturduğu Mindfulness/Farkındalık Temelli Stres Yönetimi Programı’ndan. Kaynağımız ise “Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi” öncülerinden Oxford Üniversitesi’nden klinik Psikolog Mark Williams’ın, Danny Penman ile birlikte yazdığı “FARKINDALIK – Çılgın bir dünyada huzur bulmak için pratik bir rehber” ismi ile türkçeye çevrilen kitap (Pegasus Yayınları - 2014).
Zihnin işletme (sorun çözücü) yöntemi ve varoluş yönteminin (farklı bakış açılarına yönelebilen – gerçeği çarpıttığımız zaman fark etmemize yarayan) özelliklerini paylaşarak yoga vb pratiklerle yaşamda yapılabilecek değişikliklerden bahsediyoruz.
Bugünkü pratiğimiz ise bu derin bağ dokularına etki etmeye ve zihni dinginleştirmeye odaklı yin yogadan.

  • yoga
  • dinle
  • yogadersleri
  • mindfulness
  • farkındalık
  • ntvradyo
  • sengüldağdeviren
Dinle - Yoga Dersleri
A podcast by NTVRadyo
Kendine bakma, tanıma sanatı
×

Important Information

By using this website, you accept the use of cookies in accordance with our Privacy Policy.