Jump to content

DİNLE Yoga 7 - Hızlı ve yavaş düşünme

Sengül Dağdeviren'le Yoga Dersleri

Play
19 min / Published

Amacımız beden ve zihni birlikte çalıştıran, bütünlüğü gözeten yoga pratiklerimizin iyi olma halimizi nasıl etkileyebileceğine dair farklı alanlardan bilgi, bakış açısı sunmak.
Bu programda da rasyonel yargı ve karar verme sürecini sorgulayan çalışmalarıyla 2002 yılında Ekonomi Nobel Ödülü alan psikolog Daniel Kahneman'ın zihnimizin çalışma sistemini açıklarken kullandığı "Hızlı ve Yavaş Düşünme" kavramlarına bakıyoruz.
Daniel Kahneman “Hızlı ve Yavaş Düşünme” (Varlık Yayınları, 2015) adlı kitabında zihnimizin 2 farklı sistemi olduğunu belirtiyor. Birçok konuda bizi yanlı kılan (objektiflikten uzaklaştıran) zihnimizin 2 farklı bilişsel mekanizması olduğunu anlatıyor ve bunları 1. ve 2. Sistem olarak adlandırıyor. Doğamızda, biyolojimizde varolan bu 2 sistemin bazı özelliklerine bakarak belirsizlik karşısında farkındalığımızı güçlendirmemiz mümkün.
Yoga, meditasyon gibi pratikler de bir anlamda 1. sistem ile 2. sistemin işbirliğini destekleyen egzersizler.
Bugünkü pratiklerimizle ise “duruş” leğen kemiğinden eğilme”yi deneyimliyoruz.

Dinle - Yoga Dersleri
A podcast by NTVRadyo
Kendine bakma, tanıma sanatı
×

Important Information

By using this website, you accept the use of cookies in accordance with our Privacy Policy.