Jump to content

Код Бране СЛОБОДАН АНТОНИЋ, Колонија Србија: Како се урушава наш образовни систем

Ове недеље Бранин гост је Слободан Антонић, професор Филозофског факултета у Београду и аутор књиге „Колонијално (анти)образовање“.

Play
Episode 131
1 hr 23 min / Published

Професор Антонић је познат по својим критичким ставовима о трансформацији српског образовног система под утицајем глобализације и транснационалних структура.

У овој епизоди истражујемо следеће теме:

• Реформа српског образовања под утицајем глобализације: Како су Светска банка и друге транснационалне структуре утицале на реформе у основном и средњем образовању у Србији? Да ли је болоњска реформа довела до „деевропеизације“ универзитета и какве су њене последице по квалитет високог образовања?

• Комерцијализација и корупција у образовању: Шта значи „либерализација образовања“ и зашто је „комерцијализација“ прецизнији термин? Како системска корупција у приватним школама и универзитетима утиче на образовање и ко су главни актери?

• Структурални колонијализам у српском школству: Шта подразумевамо под „структуралним колонијализмом“ и како он утиче на српски образовни систем? Какву улогу игра локална колонијална политичка класа у реформама образовања?

• Политички и идеолошки утицаји на образовање: Како је подстицање љубави према свом народу постало негативан показатељ у просветним системима? Шта је узрок тврдњама о „српском национализму“ у образовању и како је дошло до пражњења градива од садржаја везаног за културни и национални идентитет?

• Скривени курикулуми: Шта је скривени курикулум у уџбеницима грађанског васпитања и како се родна идеологија пробија у српско образовање?

• Будућност српског образовања: Који су главни изазови у борби за унапређење универзитета у Србији и како види будућност нашег образовног система у контексту глобализације и транзиције? Који су кључни кораци које би Србија требало да предузме како би побољшала свој образовни систем и очувала национални идентитет?

Episode ratings
Please log in or sign-up to rate this episode.
This episode is part of the Подкаст код Бране series
Све епизоде
Episode comments

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
What do you think about this episode? Leave a comment!

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×

Important Information

By using this website, you accept the use of cookies in accordance with our Privacy Policy.