Jump to content

Vừa tuyên bố cấm nội dung 18+ chưa đầy một tuần, OnlyFans đã lập tức phải 'quay xe'.

Play
3 min / Published

OnlyFans, nền tảng cho phép người dùng trả phí để truy cập vào các nội dung độc quyền do những người sáng tạo nội dung tạo ra, đã từ bỏ kế hoạch cấm nội dung khiêu dâm khỏi dịch vụ của mình, chưa đầy một tuần sau khi ra thông báo thay đổi với lý do cần tuân thủ chính sách của các đối tác ngân hàng.

Life2022
About Life2022
A podcast by Cuoc song
×

Important Information

By using this website, you accept the use of cookies in accordance with our Privacy Policy.